FAQ – vanligt förekommande frågor

Bygghubben tar emot byggmaterial från fastighetsägare och entreprenörer efter överenskommelse. För samarbetspartners erbjuds alltid gratis hämtning.

Ta kontakt med Bygghubben för att se om hubben har intresse av ditt material. Vi har också samarbetspartners som kan hjälpa till att göra en första bedömning.

I nuläget kan du inte lämna in som privatperson, men vi jobbar för att du ska kunna lämna in till oss via de kommunala återvinningscentralerna.

Nej, oftast inte. Däremot kan du slippa kostnader för avfallshantering och transport av produkterna. Du får också alltid en potentiell klimatbesparing framräknad för inlämnade produkter.

Under år 2024-2026 har Bygghubbens ägare lovat att inte ta ut någon vinst utan eventuellt överskott investeras tillbaka i verksamheten. Efter år 2026 görs en översyn av affärsmodellen.

I nuläget lämnar Bygghubben inte några produktgarantier och produkterna säljs i befintligt skick. Vår erfarenhet är att garantifrågan sällan är ett stort hinder om bägge parter är överens om att försöka återbruka. Nedan ges också lite stöd i frågan:

    • Vänd på frågan: vilka produkter BEHÖVER ha garantier? Elektrisk apparatur kanske, men hur är det med kabelstegar, undertaksplattor, tegel eller marksten?

    • Utse en ansvarig hos byggherren som kan åta sig att bedöma huruvida produkterna behöver garanti eller inte

    • Skilj på utförandegaranti och produktgaranti

  • Det finns inga specifika krav på att garantier måste finnas enligt PBL. Det är upp till byggherren att bedöma att produkterna är lämpliga eller ej.

Läs gärna mer i våra Allmänna villkor.

Det går bra att komma förbi för att titta på produkterna. Vill du komma på andra tider än de ordinarie öppettiderna ber vi dig att ringa innan för att boka en tid.

Vi finns på Norra Oskarsgatan 47 och har öppet för hämtning av varor på tisdagar och fredagar kl. 13-16. Vill du hämta vid något annat tillfälle så får du höra av dig till oss via mail eller telefon så kommer vi överens om en tid som passar bättre.

Vi kan leverera varor till företagskunder. Kontakta oss för prisuppgift.

Du betalar produkterna i samband med att du hämtar dem i butiken. Vi tar emot kort- och swishbetalningar.

Representerar du ett företag kan vi skicka en faktura. Kontakta oss för att lägga upp ett kundnummer.

Om du som privatperson köper varan via vår nätbutik har du har 14 dagars ångerrätt från dagen du mottog varan. Du får själv ombesörja frakten tillbaka till Bygghubben och förutsättningen för att få pengarna tillbaka är att produkten är i samma skick som när du köpte den. Ångerrätten gäller inte för varor som har ett värde mindre än 400 kr.

När du köper återbrukade material får du räkna med att det kan finnas vissa brister på dem. Brister som funnits med från köptillfället kan du inte kräva rättelse för. Vi försöker att beskriva bristerna i annonserna för att du som köpare ska vara införstådd med skicket på dem.

Vid köp i butik gäller generellt inte ångerrätten. Skulle produkten inte passa t.ex. på grund av felaktigt mått eller liknande så försöker vi hjälpa dig med en ersättningsprodukt.

Läs gärna mer i våra Allmänna villkor.

Produktion av nya byggmaterial står för en stor del av branschens utsläpp. Återbrukade produkter däremot, anses ha noll utsläpp, då ingen nyproduktion behöver ske.

Klimatbesparingen för produkterna på vår hemsida motsvarar utsläppen från tillverkning av en ny produkt. Men det är först när produkten har köpts kan man hävda att en besparing har gjorts.

Om du är samarbetspartner till Bygghubben får du alltid en årlig sammanställning på hur stor klimatbesparing som genererats av ditt företag via köp från Bygghubben. Har du istället lämnat in material, använder vi istället termen potentiell klimatbesparing.

Här kan läsa mer om hur Boverket och IVL Svenska miljöinstitutet hanterar återbrukade byggvaror i klimatberäkningar:

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/klimatdatabas/GetResourceByCategoryID/

https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/aterbrukets-klimateffekter-vid-byggnation——-handledning-for-klimatberakningar-i-enlighet-med-en-15978.html 

Att vara samarbetspartner innebär att man aktivt vill stötta Bygghubbens initiativ att bidra till ökad en cirkularitet inom Östergötlands bygg- och fastighetssektor. Många företag vill återbruka men har svårt att gå från ord till handling. Som samarbetspartner till Bygghubben får ni hjälp att ta klivet genom att vi hjälper till med bland annat återbruksinventeringar och hämtning av återbrukningsbart material.

För att diskutera hur just ditt företag kan bli samarbetspartner tar du kontakt med vår platschef Anna Fredriksson, anna@bygghubben.se.